คณะผู้บริหาร

download.jpg

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ku pe

 

opdc

ข่าวกิจกรรม

21222529 1407095199344691 243805724 o

 

 

วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ได้เข้าร่วมโครงการ“อำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่”และโครงการธรรมสัญจร/การออกตรวจเยี่ยมหน่วย อบรมประชาชนประจำตำบลตามแผนขับเคลื่อน “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองพะเยา ณ วัดร่องคือ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และมีการมอบใบประกาศ และรางวัลแก่ หมู่บ้านที่ชนะการประกวด โครงการ "แม่ปืมสะอาด น้อมนำศาสตร์พระราชา" ประจำปี 2560 ให้แก่หมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการขยะในชุมชน ในเขตพื้นที่ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา