คณะผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

45657502 2165657526787578 2766345378306457600 n

45702466 254293281902746 5150429652132560896 n

download.jpg

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ku pe

 

opdc

ข่าวกิจกรรม

37941715 1719329374787937 7841178748421406720 n

 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.09 น. นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองพะเยา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ"รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE " ณ ห้องมะกล่ำต้น เทศบาลตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จัดโดย เทศบาลตำบลแม่ปืม ร่วมกับ ชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และชมรมเยาวชนตำบลแม่ปืม เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และส่งเสริมกิจกรรมเวทีสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน ปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด