คณะผู้บริหาร

download.jpg

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ku pe

 

opdc

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปืม เรื่อง การประเมินผลการบริหารจัดการสาธารณะตามเกณฑ์ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของเทศบาลตำบลแม่ปืม

public service2561 copy