คณะผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

45657502 2165657526787578 2766345378306457600 n

45702466 254293281902746 5150429652132560896 n

download.jpg

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ku pe

 

opdc

krut 

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปืม

    ด้วยเทศบาลตำบลแม่ปืม   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างภายในเขตเทศบาล

ตำบลแม่ปืม   อำเภอเมืองพะเยา   จังหวัดพะเยา  จำนวน 5  โครงการ  ดังต่อไปนี้

  1. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมู่ที่  1 รายละเอียด   ดังนี้

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด 1.80 x 1.80 x 5.00 เมตร จำนวน 3 ช่อง รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ปืม พร้อมป้ายโครงการ   จำนวน 1 ป้าย

ราคากลาง 300,000-บาท (สามแสนบาทถ้วน ) 

  1. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  4  รายละเอียด  ดังนี้

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด 2.10 x 2.10 x 4.00 เมตร จำนวน 3 ช่อง รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ปืม พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน 1 ป้าย

ราคากลาง 336,000-บาท (สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

  1. โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่  5รายละเอียด  ดังนี้

-      งานประกอบการติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำ

-      งานเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 3,800 ลิตร ต่อนาที

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ปืม พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

ราคากลาง 895,700-บาท (แปดแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

             4.โครงการค่าซ่อมบำรุงผิวจราจรทางลาดยางแบบผิวทางเคพซีพ(CAPE SEAL) สาย พย.2053  

สายบ้านสันต้นหวีด   หมู่ที่ 7     ระยะทางตลอดสาย    3.844   กิโลเมตร   ระยะทางที่ดำเนินการบำรุงรักษา 

0.590   กิโลเมตร    รายละเอียดดังนี้
- งานซ่อมบำรุงผิวจราจรทางลาดยางแบบผิวทางเคพซีล(CAPE  SEAL) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 590.00 เมตร 

หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,950.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ปืม 

ราคากลาง 540,000  บาท (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

         5.โครงการวางท่อระบายน้ำลอดถนนส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร พร้อมขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ

หมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 6  

เอกสารแนบ
Download this file (24-1-60.pdf)24-1-60.pdf

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

05 พ.ย. 2561
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ EB1/2561 จ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคตอนกรีต สายสันป่ากว๋าว-บ้านสันหมื่นแก้ว… อ่านต่อ
05 พ.ย. 2561
ประกาศเทศบาลแม่ปืม เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคตอนกรีต สายสันป่ากว๋าว-บ้านสันหมื่นแก้ว จำนวน 4 ช่วง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 21,364 ตารางเมตร อ่านต่อ
30 ต.ค. 2561
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจร ถนนลาดยางแอสฟัท์ลติก คอนกรีต สายบ้านสันป่ากว๋าว - บ้านสันหมื่นแก้ว อ่านต่อ
25 ต.ค. 2561
ประกาศและราคากลางโครงการเสริมผิวถนนจราจรถนนลาดยางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านสันป่ากว๋าว - สายสันต้นหวีด อ่านต่อ
01 ต.ค. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปืม เรื่อง การกำหนดอัตราค่าขายเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ

สถิติการใช้งาน

098414
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
112
430
1606
95670
3264
4557
98414

Your IP: 54.82.93.116
2018-11-17 10:27

Login Form